wdt_IDКатегорияМаркаДиаметрГОСТЦена
1Квадрат дюралевыйД16Т3ГОСТ 21488-97
2Квадрат дюралевыйД16Т4ГОСТ 21488-97
3Квадрат дюралевыйД16Т5ГОСТ 21488-97
4Квадрат дюралевыйД16Т6ГОСТ 21488-97
5Квадрат дюралевыйД16Т7ГОСТ 21488-97
6Квадрат дюралевыйД16Т8ГОСТ 21488-97
7Квадрат дюралевыйД16Т9ГОСТ 21488-97
8Квадрат дюралевыйД16Т10ГОСТ 21488-97
9Квадрат дюралевыйД16Т11ГОСТ 21488-97
10Квадрат дюралевыйД16Т12ГОСТ 21488-97
КатегорияМаркаДиаметрГОСТ